Martin, 11 år

Martin

Hvad hedder du? Martin

Hvor gammel er du? 11 år

Hvor bor du? Nu? I Sjælsmark

Hvor længe har du boet i asylcenter? I 5 måneder

Hvem bor du sammen med? Mine forældre

Har du dit eget værelse? Mig, min bror og lille bror bor sammen

Hvor mange forskellige asylcentre har du boet i? Tre

Går du i børnehave/skole? Ja

Hvad laver du om eftermiddagen og i weekenden? I weekenden spiller jeg på min iPad, eller jeg spiler fodbold

Får din familie lommepenge fra Udlændingestyrelsen til selv at lave mad? Nej, vi kan ikke lave mad

Kan du lide maden? Nej

Hvad synes du om at bo i asylcenter? Ikke godt

Hvad gør dig glad? Hvis jeg kunne komme tilbage til asylcenteret i Kalundborg, eller hvis vi får ophold i Danmark

Hvad gør dig ked af det? Alting

Hvad er dit største ønske for fremtiden? At få ophold


Læs mere