Borgerforslag vil BRINGE afviste asylbørn ud af venteposition på ubestemt tid

Pressemeddelelse, 10. december 2018.

Afviste asylbørn skal have mulighed for at gå i folkeskole og få hjemmelavet mad, og familier, som ikke kan udvises, skal have midlertidigt ophold. Det er hovedpunkterne i et nyt borgerforslag fra Folkebevægelsen for asylbørns fremtid.

”Jeg er bekymret for mit barns fremtid.” Sådan siger Shakira, som sammen med sin 10-årige søn Taufiki har boet i udrejsecenter Sjælsmark siden august 2016. ”Hvordan bliver hans liv? Hvordan bliver hans fremtid? Hvordan bliver hans minder? Hvordan vil han tænke tilbage når han vokser op?”

Taufiki er et af 130 afviste asylbørn som bor i hjem- og udrejsecentrene Avnstrup og Sjælsmark. Her lever de i konstant frygt for at sendes tilbage til de forhold, deres familier flygtede fra, mens de ikke har ret til at få hjemmelavet mad. Kun få har mulighed for at gå i folkeskole. Mange af familierne kan ikke udvises, og derfor sidder børnene på ubestemt tid fast i asylsystemet uden at vide, om de nogensinde får en normal opvækst.  

Samarbejde mellem forældre, virksomheder, NGOer og kendisser

Det vil Folkebevægelsen for asylbørns fremtid lave om på med et nyt borgerforslag. Folkebevægelsen er et samarbejde mellem over 100 bekymrede forældre fra asylsystemet og danske virksomheder, NGOer og kendisser. 

Bjørn Elmquist, advokat, tidligere medlem af Folketinget og en af borgerforslagets medstillere udtaler:
"Da jeg i sin tid var medlem af folketinget, var jeg rundt om i verden stolt over, at Danmark var et foregangsland på menneskerettighedsområdet. Men det er vi ikke længere. Desværre. Bl.a. på grund af den måde, vi behandler de afviste asylbørn på. Derfor forslaget her."

”En uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv”

Flere eksperter mener, at forholdene strider imod FN’s Børnekonvention. I en rapport fra april 2018 skriver Dansk Flygtningehjælp: 
”Mens et kortvarigt ophold på et udrejsecenter op til en planlagt udsendelse kan være acceptabelt for afviste børn og unge, er påbuddet om opholdspligt til familier, der befinder sig i en fastlåst udsendelsesposition, og som politiet ikke har kunnet tilbagesende tvangsmæssigt i årevis, en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv”.

Borgerforslagets hovedstiller, Tone Olaf Nielsen, så helst hjem- og udrejsecentrene helt nedlagte.

”Men det er der næppe folkelig eller politisk opbakning til p.t.” siger hun. ”Så borgerforslaget er et forsøg på i det mindste at sætte en tidsgrænse for hvor længe et barn kan bo i dem og forbedre deres levevilkår, mens de bor der.”

Fakta: Borgerforslagets hovedpunkter:

Udgangspunktet for forslaget er, at børnene ikke skal straffes, uanset hvorfor deres forældre ikke har forladt Danmark. Forslaget indeholder to punkter:

1. Alle afviste familier, som politiet ikke har kunnet udsende i 18 måneder efter endelig afslag, skal tildeles midlertidigt ophold for 2 år ad gangen.

2 Alle afviste børn skal garanteres optagelse i folkeskolen og ret til mad lavet af deres forældre indtil udsendelse eller opholdstilladelse er mulig.


Kontakt

Pressekontakt

Tone Olaf Nielsen, programdirektør i Trampolinhuset: +45 20 93 50 86 / toneolafnielsen@trampolinehouse.dk

Kajsa Böttcher Messell, kommunikationskoordinator i Trampolinhuset: +45 50 17 46 64 / kajsa@trampolinehouse.dk

Jon Kiellberg, direktør i Re-Mind: +45 27 62 90 98 / jon@re-mind.me

 

Borgerforslaget hovedstiller

Tone Olaf Nielsen, programdirektør i Trampolinhuset

+45 20 93 50 86 / toneolafnielsen@trampolinehouse.dk