Borgerforslaget behandles i Folketinget i oktober

Over 55.000 danskere endte med at støtte vores borgerforslag, der kræver bedre levevilkår og midlertidig opholdstilladelse til afviste asylbørn i Danmark. Det er stort. Nu skal forslaget behandles i Folketinget, og det sker med al sandsynlighed i oktober, har vi fået oplyst.

IMG_0943.jpg

Folkebevægelsen glæder sig også over, at Danmarks nye regering har besluttet at flytte de afviste børnefamilier ud af Sjælsmark og overflytte dem til et nyt center, der følger Røde Kors’ og Ombudsmandens anbefalinger. 

Det er en god begyndelse, men løser stadig ikke problemet med de børn, der befinder sig i en fastlåst udsendelsesposition og risikerer at blive gamle i hjem- og udrejsecentrene. Så vi håber Folketinget med den nye regering i spidsen tør vedtage borgerforslaget.

I henhold til FN’s Børnekonvention foreslår Folkebevægelsen at:

  • alle afviste asylbørnefamilier, som Rigspolitiet ikke har kunnet udsende i 18 måneder efter endeligt afslag, skal tildeles midlertidig opholdstilladelse for 2 år ad gangen.

  • alle afviste asylbørn skal garanteres optagelse i folkeskolen og ret til mad lavet af deres forældre, indtil udsendelse eller opholdstilladelse er mulig.

Man kan stadig støtte forslaget, indtil det er færdigbehandlet i oktober. Jo flere støtter, jo større indtryk på politikerne på Christiansborg!