Borgerforslag fremsat i Folketinget som et beslutningsforslag!

Screenshot 2019-10-02 14.20.59.png

Den 2. oktober blev Folkebevægelsen for asylbørns fremtids borgerforslag "Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag" fremsat i Folketinget som et beslutningsforslag. 

Folketingets administration forventer, at beslutningsforslaget bliver 1. behandlet i Udlændinge- og Integrationsudvalget fredag den 8. nov. kl. 10. 

Behandlingen kan følges på direkte tv, enten via Folketingets tv-kanal eller på www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget.

Når 1. behandlingen er slut, henvises forslaget til Udlændinge- og Integrationsudvalget. Under udvalgsarbejdet, dvs. mellem 1. og 2. behandling af forslaget, har udvalget mulighed for bl.a. at stille spørgsmål om forslaget til ministeren, indkalde ministeren til et samråd om forslaget eller modtage en gruppe borgere i foretræde om forslaget. 

Hovedstiller Tone Olaf Nielsen og medstiller Michala Clante Bendixenvil søge om foretræde for udvalget inden 1. behandlingen for at præsentere baggrunden for forslaget..

TAK TIL ALLE DE BORGERE, DER HAR STØTTET FORSLAGET!