Folkebevægelsen for asylbørns fremtid
c/o Trampolinhuset
Thoravej 7
DK-2400 København NV
asylboernsfremtid@trampolinehouse.dk

ADRESSE


Tone Olaf Nielsen,
Programdirektør i Trampolinhuset
toneolafnielsen@trampolinehouse.dk / 20 93 50 86

PRESSE