Den 16. december 2017 indkaldte Folkebevægelsen til et fakkeloptog for at sætte fokus på børn og unges levevilkår i asylsystemet. Mere end 1.000 asylbørnefamilier og danskere mødte op og gik sammen fra Nørreport til Rådhuspladsen ad Københavns gågader!

Børnene ledte an, og både asylbørn og deres forældre holdt taler, da fakkeloptoget nåede Rådhuspladsen.

Foto: Lars Vibild


Video: Madeclear

VIDEO


Malak: 11 år gammel, 11 år i asylsystemet

TALER