Borgerforslag: Alle børn skal have ret til en tryg barndom

Der findes i Danmark en gruppe børn, som ikke går i folkeskolen og ikke må få hjemmelavet mad.

Det drejer sig om de ca. 130 afviste asylbørn i hjem- og udrejsecentre Avnstrup og Sjælsmark. Flere bor der på ubestemt tid, fordi deres forældre har fået afslag på asyl men ikke vil eller kan rejse hjem, og politiet i årevis ikke har kunnet udsende dem. 

Mange af børnene er født i Danmark eller har tilbragt det meste af deres liv i skiftende danske asylcentre. De taler dansk og har primær tilknytning til Danmark. Nu henlever de en barndom i undtagelsestilstand, som åbenlyst tilsidesætter børnenes tarv.

I henhold til FN’s børnekonvention, stiller Folkebevægelsen for asylbørns fremtid derfor borgerforslag om at:

 • Alle afviste familier, som politiet ikke har kunnet udsende i 18 måneder efter endelig afslag, skal tildeles midlertidig opholdstilladelse for 2 år ad gangen.

 • Alle afviste børn skal garanteres optagelse i folkeskolen og ret til mad lavet af deres forældre indtil udsendelse eller opholdstilladelse er mulig.

 

Vi har brug for din underskrift

Du kan være med til at få Folketinget til at forholde sig til asylbørnenes vilkår.

Det kræver, at 50.000 stemmeberettigede personer skriver under på forslaget på Folketingets hjemmeside.

Du skal bruge dit Nem-ID for at skrive under.

 

Forslaget

Borgerforslaget sikrer Rigspolitiet en rimelig periode på 18 mdr. til at realisere en udsendelse.

Samtidig stiller det børnene i hjem- og udrejsecentrene en slutdato i sigte for deres udsendelse/midlertidige opholdstilladelse, så de kan se en ende på livet i undtagelsestilstand.

Forslaget forhindrer dermed, at børn i en fastlåst udsendelsesposition bliver hængende i hjem- og udrejsecentrene på ubestemt tid til fare for deres trivsel og udvikling. 

Baggrund

Det er meningen, at de ringe forhold i Avnstrup og Sjælsmark skal motivere afviste asylansøgere til at udrejse frivilligt. Men flere eksperter mener, at forholdene strider imod FN’s Børnekonvention.

Dansk Flygtningehjælp skriver i en rapport fra april 2018:
”Mens et kortvarigt ophold på et udrejsecenter op til en planlagt udsendelse kan være acceptabelt for afviste børn og unge, er påbuddet om opholdspligt til familier, der befinder sig i en fastlåst udsendelsesposition, og som politiet ikke har kunnet tilbagesende tvangsmæssigt i årevis, en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv”.

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid mener, at børnene ikke skal straffes, uanset hvorfor deres forældre ikke har forladt Danmark.

Politiet kalder det en ‘fastlåst position,’ når afviste asylansøgere ikke kan udvises. Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet befandt sig 70 ud af 93 børn i Sjælsmark pr. 8/9 2018 i en fastlåst position. Tilsvarende tal for børn i Avnstrup er ikke tilgængelige.

Yderligere info

Pressekontakt

Tone Olaf Nielsen
Programdirektør, Trampolinhuset
+45 20 93 50 86

Borgerforslagets hovedstiller & kontaktperson 

Tone Olaf Nielsen
Programdirektør, Trampolinhuset 
+45 20 93 50 86 
toneolafnielsen@trampolinehouse.dk 

Borgerforslagets medstillere 

 • Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter og Venligboer 

 • Bjørn Elmquist, advokat og fhv. medlem af Folketinget 

 • Ghita Nørby, skuespiller 

 • Jon Kiellberg, direktør, Re-Mind 

 • Kirsten Thorup, forfatter 

 • Kjeld Holm, teolog og fhv. biskop 

 • Knud Vilby, journalist 

 • Michala Clante Bendixen, forkvinde for Refugees Welcome & stifter af REFUGEES.dk 

 • Shaka Loveless, musiker