BAGGRUND

IMG_8581.JPG
IMG_4360.JPG

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid arbejder for at sikre bedre rets- og levevilkår for asylbørn i Danmark.

Bevægelsen blev stiftet i Trampolinhuset i 2017 af mere end 100 kendte danskere, organisationer, virksomheder og bekymrede forældre fra asylsystemet.

Bevægelsen er et talerør for asylbørnenes egne stemmer, perspektiver og ønsker.


Der bor cirka 2.900 børn under 18 år i de danske asylcentre.

Nogle af dem lever med deres familie i indkvarteringscentre, mens de venter på svar på deres asylsag.

Andre er kommet her alene og bor i særlige børnecentre for uledsagede mindreårige, mens de gennemgår asylprocessen.

Atter andre har fået deres asylsag afvist og er indkvarteret i de nye hjem- og udrejsecentre Avnstrup og Sjælsmark sammen med deres familie, hvor de lever under kummerlige vilkår, mens de venter på at blive udsendt.

Fælles for dem alle er, at de venter måneder og år i usikkerhed og utryghed. Flere hundrede børn har levet mellem 4 til 12 år i asylsystemet – nogle af dem hele deres liv. 

Vi kan give børnene en bedre opvækst!

Livet i et asyl-, hjem- eller udrejsecenter præges af usikkerhed og bekymringer, og er uforeneligt med de rammer, der skal til for at sikre børn en tryg og værdig opvækst.

Videnskabelige undersøgelser peger på, at både børn og voksne bliver angste, stressede og deprimerede af ventetid og uvished, og at mange års ophold i centrene uden afklaring fører til forskellige permanente lidelser.

Asylbørn skal kort sagt have lov at være børn med en så normal opvækst som muligt – og forældre skal have langt bedre muligheder for at varetage en sund og almindelig forældrerolle i asylsystemet.

Folkebevægelsen er støttet af Fuglefonden.


LÆS MERE

2019

Dansk Røde Kors, Trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark. En psykologisk undersøgelse, 2019.

Bente Rich, “Det vil tage år at rehabilitere sjælsmarkbørnene”, Politiken, 9. august 2019.

2018

Michala Clante Bendixen, "Unødvendigt, at politikere tager asylbørn som gidsler", Altinget.dk, 14. juni 2018.

Dansk Flygtningehjælp, Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre, 10. april 2018.

Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, Red Barnet, Lægeforeningen, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, "Vi svigter børn og unge med flygtningebaggrund", Dagbladet Information, 11. april 2018.

Olav Hergel, "De afviste børn på kasernen: Historien gentager sig", Politiken, 27. maj 2018.

Ombudsmanden, “Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold”, 20. december 2018.

Ombudsmanden, "Tilsynsbesøg på Institution Sjælsø, Udrejsecenter Sjælsmark", 13. februar 2018. Klik her for at downloade Kriminalforsorgens svar til Ombudsmandens rapport.

2017

Michala Bendixen, "En barndom i ingenmandsland", refugees.dk, 2. oktober 2017.

Niels Nymann Eriksen, ”Når asylcentre bliver barndomshjem", Kristeligt Dagblad, 26. september 2017.

FN’s Børnekomités rapport om Danmarks behandling af asylsøgende børn, 2017.

Olav Hergel, “Mindst 120 børn har levet mellem 4 og 12 år det danske asylsystem", Politiken, 9. juli 2017.

Olav Hergel, "Afviste asylbørn er dansk politiks kastebolde", Politiken, 15. juli 2017.

2016

Dansk Flygtningehjælp, UNHCR og UNICEF, Når børn søger om beskyttelse, 2016.

Michael Graversen, "Nedlæg børne-asylcentrene", Berlingske Tidende, 4. august 2016.

Tidligere

Tine K. Jensen, Envor M Bjørgo Skårdalsmo & Krister W Fjermestad, "Development of mental health problems - a follow-up study of unaccompanied refugee minors", Child & Adolescent Psychiatry & Mental Health 8:29, 2014.

Justitsministeriet, Udrejsecenter skal få flere asylansøgere til at rejse hjem. Politisk aftale om oprettelse af udrejsecentre som motivationsfremmende foranstaltning, 2013.

Katrine Vitus og Signe Smith Nielsen, Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand, København: Hans Reitzels Forlag, 2011.


Læs alle Olav Hergels artikler om afviste asylbørn i Udrejsecenter Sjælsmark her: politiken.dk/sjaelsmark/