BAGGRUND

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid arbejder for at sikre bedre rets- og levevilkår for asylbørn i Danmark.

Bevægelsen blev stiftet i Trampolinhuset i 2017 af mere end 100 kendte danskere, organisationer, virksomheder og bekymrede forældre fra asylsystemet.

Bevægelsen er et talerør for asylbørnenes egne stemmer, perspektiver og ønsker.

IMG_8581.JPG
IMG_4360.JPG

Der bor cirka 2.900 børn under 18 år i de danske asylcentre. Nogle af dem lever med deres familie i indkvarteringscentre, mens de venter på svar på deres asylsag. Andre er kommet her alene og bor i særlige børnecentre, mens de gennemgår asylprocessen. Atter andre (ca. 130 pr. nov. 2018) har fået deres asylsag afvist og er indkvarteret i de nye hjem- og udrejsecentre Avnstrup og Sjælsmark sammen med deres familie, hvor de lever under kummerlige vilkår, mens de venter på at blive udsendt. Fælles for dem alle er, at de venter måneder og år i usikkerhed og utryghed. I alt 130 børn har levet mellem 4 og 12 år i asylsystemet – nogle af dem hele deres livVi kan give børnene en bedre opvækst!

Livet i et asyl-, hjem- eller udrejsecenter præges nemlig af usikkerhed og bekymringer, og er uforeneligt med de rammer, der skal til for at sikre børn en tryg og værdig opvækst. Videnskabelige undersøgelser peger på, at både børn og voksne bliver angste, stressede og deprimerede af ventetid og uvished, og at mange års ophold i centrene uden afklaring fører til forskellige permanente lidelser.

Asylbørn skal kort sagt have lov at være børn med en så normal opvækst som muligt – og forældre skal have langt bedre muligheder for at varetage en sund og almindelig forældrerolle i asylsystemet.

Folkebevægelsen er støttet af Fuglefonden.


LÆS MERE

Michala Bendixen, "En barndom i ingenmandsland", refugees.dk, 2. oktober 2017.

Michala Clante Bendixen, "Unødvendigt, at politikere tager asylbørn som gidsler", Altinget.dk, 14. juni 2018.

Dansk Flygtningehjælp, Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre, 10. april 2018.

Dansk Flygtningehjælp, UNHCR og UNICEF, Når børn søger om beskyttelse, 2016.

Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, Red Barnet, Lægeforeningen, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, "Vi svigter børn og unge med flygtningebaggrund", Dagbladet Information, 11. april 2018.

Niels Nymann Eriksen, ”Når asylcentre bliver barndomshjem", Kristeligt Dagblad, 26. september 2017.

FN’s Børnekomités rapport om Danmarks behandling af asylsøgende børn.

Michael Graversen, "Nedlæg børne-asylcentrene", Berlingske Tidende, 4. august 2016.

Olav Hergel, “Mindst 120 børn har levet mellem 4 og 12 år det danske asylsystem", Politiken, 9. juli 2017.Olav Hergel, "Afviste asylbørn er dansk politiks kastebolde", Politiken, 15. juli 2017.

Olav Hergel, "De afviste børn på kasernen: Historien gentager sig", Politiken, 27. maj 2018.

Læs alle Olav Hergels artikler om afviste asylbørn i Udrejsecenter Sjælsmark her: politiken.dk/sjaelsmark/

Tine K. Jensen, Envor M Bjørgo Skårdalsmo & Krister W Fjermestad, "Development of mental health problems - a follow-up study of unaccompanied refugee minors", Child & Adolescent Psychiatry & Mental Health 8:29, 2014.

Justitsministeriet, Udrejsecenter skal få flere asylansøgere til at rejse hjem. Politisk aftale om oprettelse af udrejsecentre som motivationsfremmende foranstaltning, 2013.

Ombudsmanden, “Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold”, 20. december 2018.

Ombudsmanden, "Tilsynsbesøg på Institution Sjælsø, Udrejsecenter Sjælsmark", 13. februar 2018. Klik her for at downloade Kriminalforsorgens svar til Ombudsmandens rapport.

Katrine Vitus og Signe Smith Nielsen, Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand, København: Hans Reitzels Forlag, 2011.


Høringssvar

Svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på spørgsmål stillet af MF Nikolaj Villumsen (Ø) og MF Johanne Schmidt-Nielsen (Ø): 

 • September 2018, spørgsmål 956: Hvor mange børn under 18 år bor i Udrejsecenter Sjælsmark, og hvad er børnenes alder, opholdstid i Danmark og opholdstid på Udrejsecenter Sjælsmark? 
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • September 2018, spørgsmål 955: Hvor mange børn under 18 år, der er indkvarteret i Sjælsmark, har statsborgerskab i et land, der pt. ikke modtager egne statsborgere, når disse udsendes tvangsmæssigt fra Danmark?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • April 2018, spørgsmål 495: Hvor mange afviste asylansøgere i udsendelsesposition havde statsborgerskab i henholdsvis Iran og Irak opgjort pr. 1. januar for hvert af årene fra og med 2009 til og med 2018?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Marts 2018, spørgsmål 469: Hvor mange asylansøgere er aktuelt i gang med en ungdomsuddannelse i Danmark?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Marts 2018, spørgsmål 459: Hvor mange af de 38 børn, der undervises på Røde Kors’ skole i Lynge, har tidligere gået i den danske folkeskole?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Februar 2018, spørgsmål 386: Forventes antallet af børn, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, at stige mærkbart i løbet af 2018?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Februar 2018, spørgsmål 385: Hvilke af følgende kommuner der har erklæret sig åbne over for at tage elever, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, og hvilke der har afvist det: Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Fredensborg, Hillerød og Furesø? 
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • Februar 2018, spørgsmål 384: Hvor mange af de børn i den undervisningspligtige alder, der aktuelt er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, går i skole på henholdsvis Røde Kors’ interne skole, kommunale folkeskoler, andre skoler, og hvor mange går eventuelt ikke i skole?
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar

 • December 2017, spørgsmål 129: Hvor mange børn under 18 år bor i Udrejsecenter Sjælsmark, og hvad er børnenes alder, opholdstid i Danmark og opholdstid på Udrejsecenter Sjælsmark? 
  Klik her for at downloade Udlændinge- og Integrationsministeriets svar