fOLKEBEVÆGELSENS ANBEFALINGER

FNs Børnekomité har i en nylig rapport kritiseret Danmarks behandling af asylsøgende børn og er kommet med række konkrete henstillinger til den danske stat. Generelt skal Danmark overholde Børnekonventionen i alle forhold, der gælder asylsøgende børn. Det gælder både opholdsbetingelser og anerkendelse af børns asylmotiver og deres tilknytning til Danmark efter lang tids ophold.

Folkebevægelsens mål er: 

  • at få fastsat en tidsgrænse for, hvor længe et barn eller en ung kan være asylansøger

  • at alle børn og unge i asylsystemet får ret til at bo uden for asylcentre og adgang til kommunale daginstitutioner/folkeskoler

  • at Danmark overholder Børnekonventionen i alle forhold, der gælder asylsøgende børn og unge

 

Der er særlig fem områder, hvor vi kan forbedre asylbørns liv i Danmark væsentligt:

 

”Jeg vil ikke være asylansøger hele livet”

128 børn har levet mellem 4 og 12 år i asylsystemet – nogle af dem hele deres liv. Det er en opvækst, som intet barn burde opleve. 

Derfor anbefaler vi at sagsbehandlingstiden for børn og deres forældre forkortes; at der tages hensyn til barnets tarv i alle asylafgørelser; og at børnenes asylmotiv inddrages i asylbehandlingen. Når et barn har levet et vist antal år i asylsystemet, bør selve tilknytningen til Danmark kunne udløse en opholdstilladelse.

 

”Vi vil blive det samme sted”

Uledsagede mindreårige og børnefamilier flyttes ofte fra asylcenter til asylcenter. En asylansøger i Danmark når gennemsnitligt at bo i 6 forskellige centre i løbet af asylprocessen. Resultatet er en isoleret og utryg tilværelse, hvor barnet har svært ved at stole på og knytte sig til andre. 

Børn, der søger asyl, skal naturligvis have basal tryghed. Derfor anbefaler vi at alle asylsøgende børnefamilier igen skal have ret til at bo uden for centrene og adgang til kommunale daginstitutioner og folkeskoler – og at der indtil da sættes en øvre grænse for, hvor mange centerflytninger et barn må opleve.

 

”Jeg vil have et frit børneliv”

Flere og flere børnefamilier flyttes til udrejsecenter Sjælsmark, hvis familien får afslag på asyl. Her henvises de til et liv under fængselslignende forhold: familien modtager ingen lommepenge; børnene har ringe muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter; og familien har kun adgang til centrets kantinemad på tre faste tidspunkter hver dag og må ikke selv lave mad eller mellemmåltider. Familierne lever i konstant angst for at blive tvangsudvist, og mange børn frygter de uniformerede betjente, som arbejder i centret. Disse forhold forværrer kun deres tilstand yderligere. 

Der findes allerede dokumentation for, at børn bliver syge af at leve under sådanne forhold. Derfor anbefaler vi at al udflytning af familier til udrejsecentre stoppes.

 

"Jeg savner at have en familie”

De yngste af de uledsagede mindreårige venter i op til flere år på, at Udlændingestyrelsen vurderer dem modne nok til at gennemgå en asylsagsbehandling. Indtil 2010 fik de midlertidigt ophold hos en plejefamilie, mens de ventede, men nu får de ikke opholdstilladelse og skal bo i et børneasylcenter, mens de venter. Udlændingestyrelsen indkalder børnene én gang årligt til en samtale for at vurdere deres modenhed. Hvis deres asylsag ikke er afgjort, når de fylder 17 år, overflyttes de til et indkvarteringscenter for voksne, hvor der er færre hensyn til denne særligt sårbare målgruppe. 

Vi anbefaler at de alleryngste uledsagede igen skal gives midlertidigt ophold og bo hos en plejefamilie, indtil deres asylsag er afgjort. Desuden anbefaler vi, at den usikre biologiske alderstest, som de ældre uledsagede gennemgår, suppleres med en børnefaglig vurdering af modenheden.

 

”Far og mor skal være her”

Selv børn, som gennem sin ene forælder har lovligt ophold i Danmark, påvirkes negativt hvis den anden forælder ikke kan blive familiesammenført eller få asyl.

Derfor anbefaler vi at børn skal sikres ret til at leve med begge forældre, og at dette  hensyn skal veje tungt i asyl- og familiesammenføringsansøgninger.